• Lắp đặt kho lạnh
  • Điện mặt trời
Điện Thoại:
0904357227
Địa Chỉ:
Số 50 Tiền Phong – P.Đăng Hải – Q.Hải An – TP. Hải Phòng
Email:
congtydameco@gmail.com